Twee Franse partijen in gevecht over een NL domeinnaam

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Twee Franse partijen in gevecht over een NL domeinnaam

Twee Franse partijen in gevecht over een NL domeinnaam

03-12-2016 Door: Domeinmagazijn.nl

Dispuut inzake de domeinnaam Deezer.nl

Een Franse onderneming die diensten aanbiedt onder de domeinnaam Deezer.com claimt de rechten op de domeinnaam Deezer.nl. Er wordt een klacht ingediend op 1 juli 2016. In eerste instantie onderneemt SIDN een poging tot mediation, echter dit levert geen resultaat op. De zaak is nu behandeld door WIPO Arbitration and Mediation Center en er is een uitspraak gepubliceerd op 5 oktober 2016 (bron: Domjur.nl).

De Franse onderneming is al sinds 2007 actief onder de naam Deezer en heeft tevens een Europese merkenregistratie. De activiteit van deze onderneming is het aanbieden van online on-demand muziekdiensten en hiervoor gebruikt men de domeinnaam Deezer.com.

Op 10 januari 2011 wordt de domeinnaam Deezer.nl geregistreerd door een andere Franse partij (=gedaagde). Er is een website zichtbaar met allerlei pay-per-click links, een zogenaamde 'parking page'. In een eerder stadium heeft de gedaagde geprobeerd deze domeinnaam te verkopen aan de eisende partij, echter heeft gedaagde het bod van Euro 100,00 afgeslagen.

Om een domeinnaam te claimen, moet aan drie randvoorwaarden worden voldaan:

1. De domeinnaam moet verwarring veroorzaken met handelsnaam- of merkrecht van de eisende partij, en

2. de gedaagde partij heeft geen legitiem belang bij gebruik van de domeinnaam, en

3. de domeinnaam is door gedaagde geregistreerd en/of in gebruik als 'gebruik te kwader trouw'

In deze case wordt beoordeeld dat aan alle drie de voorwaarden is voldaan en de eiser wordt in het gelijk gesteld. De domeinnaam moet worden overgedragen.

Overigens is het opmerkelijk dat bijna twee maanden na de uitspraak de domeinnaam Deezer.nl nog niet is overgedragen en de oude website nog te zien is.