Strijd om domeinnaam tussen Dierenklinieken

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Strijd om domeinnaam tussen Dierenklinieken

Strijd om domeinnaam tussen Dierenklinieken

05-04-2019 Door: Domeinmagazijn.nl

Domeinnaam Dierenkliniek Oosterhout

De domeinnaam DierenkliniekOosterhout.nl is de inzet van het dispuut tussen twee dierenklinieken. Eiser heeft in april 2018 een dierenkliniek overgenomen en beroept zich op de handelsnaam Dierenkliniek Oosterhout. De domeinnaam is geregistreerd op 29 augustus 2000 en wordt momenteel doorgelinkt naar de website van Verweerder: dierenkliniek Broekhuizen.

 De eiser stelt dat er sprake is van handelsnaamrecht en overlegd een inschrijving uit het handelsregister. Hiermee levert de eiser het bewijs dat er sinds 1995 een onderneming is gevestigd met deze handelsnaam. Tevens stelt de eiser dat er verwarring is ontstaan, aangezien twee dierenklinieken in dezelfde regio ook dezelfde diensten aanbieden. Volgens de eiser wordt de betwiste domeinnaam alleen gebruikt als re-direct en is dit niet te zien als legitiem belang. 

De verweerder stelt sinds 1985 een Dierenkliniek te voeren en heeft sinds 2000 de betwiste domeinnaam in gebruik als doorlink naar de eigen website. De verweerder stelt dat het een beschrijvende domeinnaam is, waarbij tevens wordt aangevoerd dat de handelsnaam ook beschrijvend is en te generiek om enige bescherming te bieden. Omdat al sinds 2000 sprake is van deze situatie kan er volgens verweerder niet ineens na 18 jaar verwarring ontstaan.

De geschillenrechter gaat toetsen aan de hand van drie criteria:

1. Is er sprake van identiek of verwarringwekkend overeenstemmend?

2. Heeft de verweerder een recht of legitiem belang?

3. Is de domeinnaam te kwader trouw geregistreerd of te kwader trouw gebruikt?

Aan het eerste criterium wordt voldaan, aangezien de handelsnaam en domeinnaam identiek zijn. De geschillenrechter oordeelt dat er sprake is van een beschrijvende term, namelijk het woord Dierenkliniek en de geografische aanduiding Oosterhout. Een beschrijvende domeinnaam kan legitiem gebruikt worden indien het aansluit op de dienstverlening, er is dan geen sprake van domeinkaping. Ook is de geschillenrechter van mening dat beide klinieken naast elkaar kunnen bestaand, zonder dat er een groot gevaar op verwarring is. De eiser heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat er geen legitiem belang is voor de verweerder. Ook is er geen sprake van registratie of gebruik ter kwader trouw. Aan het tweede en derde criterium is dus niet voldaan. De geschillenrechter wijst de vordering af.