Is deze domeinnaam OK.nl?

Is deze domeinnaam OK?

03-10-2015 Door: Domeinmagazijn.nl

Dispuut over de domeinnaam OK.nl

Op 25 januari 1999 heeft de onderneming Gaos (beleggingen) de domeinnaam OK.nl geregistreerd bij SIDN. Dit was in de beginperiode van internet en de domeinnaam is van generieke aard. Het recht op deze domeinnaam wordt betwist door Fuel Plaza, een handel in brandstoffen en smeermiddelen. Zij voeren het merk OK olie en gebruiken de domeinnaam Okolie.nl. Ook hebben ze een netwerk van tankstations in Nederland waarvoor de handelsnaam OK wordt gebruikt.

Er zijn in 2007, 2013 en 2014 pogingen ondernomen door de eiseres om de domeinnaam over te nemen van de oorspronkelijke eigenaar Gaos. Fuelplaza probeert met een geschil bij de rechtbank af te dwingen dat de domeinnaam moet worden overgedragen door Gaos. Fuelplaza acht het gebruik van de domeinnaam Ok.nl strijdig met het merken- en handelsnaamrecht.

Gaos voert verweer. Er wordt op dat moment geen actieve website gevoerd door Gaos onder de domeinnaam Ok.nl, hetgeen wil zeggen dat er geen verwarring kan zijn in het economisch verkeer door gebruik van de domeinnaam. Fuelplaza voert aan dat de oorspronkelijke eigenaar blijkbaar alleen geldelijk gewin voor ogen heeft bij een eventuele verkoop van de domeinnaam, aangezien er al sinds de registratie in 1999 geen website is gevoerd onder de domeinnaam. De rechtbank verwerpt het beroep op merk- en handelsnaamrecht.

Tenslotte stelt Fuelplaza dat Gaos onrechtmatig handelt door de domeinnaam te behouden, terwijl eiseres meent dat er gegronde reden zijn om OK.nl toe te wijzen aan Fuelplaza en Gaos geen enkel belang heeft bij behoud van de domeinnaam. Gaos voert aan dat er geen sprake is van kwader trouw en het mislukken van een onderhandeling over een overnameprijs geen onrechtmatige daad is. Gaos stelt dat er meerdere ondernemingen interesse hebben in de domeinnaam OK.nl en er veel merken en handelsnamen zijn waarin de term OK voorkomt.

De rechtbank wijst de vordering af en veroordeelt Fuel plaza tot het betalen van de proceskosten ad € 6.344,00.Bron: Domjur.nl

Dit vonnis is voor investeerders in domeinnamen zeer belangrijk. Het registreren van generieke domeinnamen is een belangrijke activiteit voor internetondernemingen. Een generieke domeinnaam kan gebruikt worden in online marketing campagnes, of een geinteresseerde partij kan de domeinnaam overnemen tegen een prijs die de eigenaar redelijk acht.