Geschil over domeinnaam Pandora.nl

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Geschil over domeinnaam Pandora.nl

Geschil over domeinnaam Pandora.nl

24-12-2018 Door: Domeinmagazijn.nl

Geschil over domeinnaam

De domeinnaam Pandora.nl is in handen van een Nederlandse vennootschap, namelijk Safenet te Rotterdam. De rechtszaak over het betwisten van rechtmatig eigendom is aangespannen door een onderneming uit Denemarken: Pandora A/S uit Kopenhagen. De eiser is een onderneming die sieraden ontwerpt, produceert en verkoopt in meer dan 100 landen wereldwijd. De Deense onderneming heeft ook merkrechten laten registreren, onder meer het woordmerk Pandora voor de EU landen. 

De domeinnaam Pandora.nl is reeds in juli 1997 geregistreerd door de onderneming Safenet, ook al is de onderneming inmiddels uitgeschreven uit het handelsregister in Nederland op 31 december 2011. Er is op het moment van de rechtszaak (2018) dus geen website aan de betreffende domeinnaam gekoppeld. De verweerder gebruikt de domeinnaam nog voor afhandeling van mailverkeer inzake een oude dienst onder de naam Pandora internetcentrale. Eind 2017 geeft de huidige eigenaar aan dat de domeinnaam wel overgenomen kan worden door de Deense onderneming tegen een overnamevergoeding van Euro 25.000,-. 

Volgens de eiser is er duidelijk sprake van een geldig merkrecht, heeft de huidige eigenaar geen legitiem belang en is het aanhouden van de domeinnaam voor geldelijk gewin te kwalificeren als gebruik te kwader trouw. De verweerder heeft geen verweerschrift ingediend. 

Hoe gaat de geschillenbeslechter oordelen over de 3 criteria?

1. Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend

Door het overleggen van de merkregistraties is aantoonbaar dat de eiser rechthebbende is en tevens dat het woordmerk identiek is aan de domeinnaam. Op dit punt wordt de eiser in het gelijk gesteld.

2. Recht of legitiem belang

Aangezien de huidige eigenaar de domeinnaam al in gebruik had voor de merkregistratie en bovendien de domeinnaam nog gebruikt voor mailverkeer, is niet vast komen te staan dat de huidige eigenaar geen legitiem belang heeft. Zoals blijkt uit jurisprudentie dient de eiser eerst aan te tonen dat er geen legitiem belang is en mag de verweerder daarna aantonen dat er wel sprake is van een recht of legitiem belang. Op dit punt wordt de eiser niet in het gelijk gesteld, ondanks het ontbreken van een verweerschrift. 

3. Geregistreerd of gebruikt te kwader trouw

De domeinnaam is reeds in 1997 geregistreerd en dit is ver voordat er sprake is van een merkregistratie door een andere partij. Ook na merkregistratie is niet gebleken dat de huidige eigenaar activiteiten ontwikkeld die schadelijk zouden kunnen zijn voor het merk. De eiser stelt zich op het standpunt dat het aanhouden van een domeinnaam om die tegen een hoge vergoeding te verkopen, valt te kwalificeren als gebruik te kwader trouw. De rechter is van oordeel dat uitsluitend het vragen van een (hoge) overnamevergoeding niet voldoende is om te kwalificeren als gebruik te kwader trouw. Daarvoor moeten aanvullende omstandigheden worden aangetoond. 

De conclusie is dat de eis van de Deense onderneming wordt afgewezen. De uitspraak is vastgelegd op 11 mei 2018.