Geschil over domeinnaam Creaton.nl

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Geschil over domeinnaam Creaton.nl

Geschil over domeinnaam Creaton

01-08-2019 Door: Domeinmagazijn.nl

Domeinnaam is onderwerp van internationale strijd

De Duitse onderneming Creaton GmbH eist de Nederlandse domeinnaam creaton.nl op. De verweerder is een interactief en educatief platform uit Amerongen. Op 5 april 2019 wordt een geschillenbeslechter aangesteld. De oorspronkelijke registratiedatum van de domeinnaam is 15 april 1999 en dus al geruime tijd in bezit van de Nederlandse eigenaar.

De eiser, Creaton GmbH, doet een beroep op merkregistratie. Deze onderneming heeft een Unie woordmerk gedeponeerd met de naam Creaton. En diverse Unie beeldmerken (logo's) en toplevel domeinnamen zoals .com, .be, .lu, .fr en .de. De onderneming is een producent van bouwmaterialen en innovatieve bouwoplossingen, met name dakbedekkingen. Volgens de eiser heeft de huidige eigenaar geen recht of legitiem belang, mede gezien het feit dat er al sinds 2013 geen website actief is onder dit domein. 

De verweerder stelt dat de domeinnaam al in 1999 is vastgelegd en er pas sinds 2007 sprake is van de genoemde merkregistratie. Bovendien is de eigenaar sinds 2018 weer actief met nieuwe educatieve activiteiten.

Er is in de afgelopen jaren uitgebreide jurisprudentie ontstaan inzake domeinnaam geschillen. Hieruit blijkt dat er cumulatief aan drie eisen moeten worden voldaan:

1. Er is sprake van identiek of verwarringwekkend overeenstemmend gebruik dat strijdig is met handelsnaam- of merkrecht.

2. Er is geen sprake van recht of legitiem belang bij de huidige eigenaar.

3. Er is sprake van registratie of gebruik ter kwader trouw door de huidige eigenaar

De regeling is in het algemeen te beschouwen als een procedure tegen duidelijke gevallen van domeinkaping. 

Het enkel niet gebruiken van een domeinnaam is niet hetzelfde als concluderen dat er geen legitiem belang is. Tenzij er aanvullende, bijzondere omstandigheden bestaan, die wel aanleiding geven om gebruik te kwader trouw vast te stellen. Zoals het registreren van een domeinnaam met uitsluitend als doel om een tegenpartij te beletten deze domeinnaam te kunnen gebruiken. Of om activiteiten van een eiser bewust te verstoren.

In de bovenstaande case is de geschillenbeslechter van mening dat er niet werd voldaan aan de drie eisen en is de vordering afgewezen.