Geschil over de domeinnaam Save-ID.nl

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Geschil over de domeinnaam Save-ID.nl

Geschil over de domeinnaam Save-ID.nl

29-10-2016 Door: Domeinmagazijn.nl

Uitspraak over geschil inzake domeinnaam Save-id.nl.

Twee ondernemers hebben gezamenlijk een onderneming in producten en diensten betreffende persoonlijke veiligheid. Producten zoals polsarmbanden met daarin opgeslagen medische gegevens. De naam van de onderneming is Safe-ID. Begin 2015 besluiten de ondernemers om uit elkaar te gaan en verklaren dat er geen concurrentiebeding van toepassing is. De eerste ondernemer gaat door met de handelsnaam Safe ID en de tweede ondernemer besluit na enige tijd ook weer actief te worden in dezelfde markt. Nu met de bedrijfsnaam Save-Me en de domeinnaam save-me.nu en save-me.nl. Ook wordt de domeinnaam save-id.nl vastgelegd.

De eerste ondernemer is niet blij met deze gang van zaken en spant een rechtszaak aan. Hierbij vordert hij het staken van de activiteiten onder de naam Save-me en het staken van gebruik van de domeinnamen.

De rechter is er, na bestuderen van alle relevante stukken, duidelijk over en wijst vonnis op 7 juli 2016. De handelsnamen zijn grotendeels beschrijvend van aard en gevaar voor verwarring bij het relevante publiek is gering. Wel is de rechter van mening dat de domeinnaam Save-id.nl teveel lijkt op de domeinnaam die de eerste ondernemer voert, namelijk Safe-id.nl. Kortom, het gebruik van de domeinnaam Save-id.nl moet gestaakt worden en de domeinnaam moet worden overgedragen aan de eerste ondernemer. Aangezien in deze zaak beide partijen deels in het gelijk en ongelijk worden gesteld, worden de proceskosten gecompenseerd. Dat wil zeggen dat beide partijen de eigen kosten draagt.

Op het moment van schrijven van dit artikel (29 oktober 2016) verwijst de domeinnaam Save-id.nl dan ook naar de website van de eerste ondernemer Safe-id.nl.

Bron: Domjur.nl