Geschil over de domeinnaam NHnieuws.nl

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Geschil over de domeinnaam NHnieuws.nl

Geschil over de domeinnaam NHnieuws.nl

30-12-2016 Door: Domeinmagazijn.nl

Geschil over de domeinnaam NHnieuws.nl

De eiseres in dit geschil is de Nederlandse omroep Stichting RTV NH, de regionale publieke media-instelling voor de provincie Noord-Holland. De verweerster is Windkracht Internet B.V., t.h.o.d.n. ZIBER. De internetonderneming heeft de domeinnaam NHnieuws.nl geregistreerd op 26 april 2005. De eiseres stelt dat het handelsnaamrecht en merkrechten heeft op de termen NH Nieuws en Nieuws uit Noord-Holland. Tevens claimt de eiseres gebruik te kwade trouw, omdat de domeinnaam al 11 jaar inactief is en te koop wordt aangeboden. Het internetbedrijf stelt dat het in de toekomst een website gaat maken met nieuwsberichten over Noord Holland. En is van mening dat de rechten inzake handelsnaam en merkregistratie pas tot stand zijn gekomen in 2007 en latere jaren, terwijl de domeinnaam reeds in 2005 is vastgelegd.

Hoe oordeelt de geschillenbeslechter?

Deze oordeelt dat er geen sprake is van registratie te kwade trouw. En dat het niet relevant is of de domeinnaam actief wordt gebruikt of tegen een substantieel bedrag te koop wordt aangeboden. Wel vindt de geschillenbeslechter het voornemen om een website met regionaal nieuws te starten in strijd met de regelgeving. Dit voornemen is namelijk strijdig met de belangen van eisers, aangezien het gaat om identieke diensten. Er is derhalve geen legitiem belang bij gebruik van de domeinnaam door verweerster.

De vordering van eiseres wordt toegewezen.

Bron: Domjur.nl   

Reactie Domeinmagazijn.nl

Dit is een opvallende uitspraak waar de nodige vraagtekens bij gezet kunnen worden. De internetonderneming registreerde de domeinnaam namelijk al in 2005, ruim voordat er sprake was van handelsnaam- of merkrecht. Verweerster deed dan ook een beroep op 'reversed domain name hijacking', namelijk het achteraf claimen van een domeinnaam door in een later stadium eerst de rechten vast te leggen. Dit beroep werd afgewezen, echter de internetonderneming lijkt hier een goed argument te hebben. Tevens is het discutabel of het gebruik te kwade trouw is, om een website te beginnen met nieuwsberichten uit de provincie. Het is een generieke domeinnaam en publicatie van nieuwsberichten zou niet moeten voorbehouden zijn aan slechts één aanbieder.