Domeinnaam en merkrecht bij geen verweer

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Domeinnaam en merkrecht bij geen verweer

Domeinnaam en merkrecht bij geen verweer

12-09-2019 Door: Domeinmagazijn.nl

Procedure over de domeinnaam Soho.nl 

Er is een eis ingediend over de domeinnaam Soho.nl, waarbij de eisende partij aangeeft het merkrecht te bezitten. De eisende partij is Retail Ventures, vertegenwoordigd door Coolinvestments b.v. De eiser heeft in 2016 de intellectuele eigendomsrechten gekocht uit het faillissement van Vroom & Dreesman, bekend als warenhuisketen V&D. Inbegrepen zijn diverse Benelux merken, waaronder het woordmerk SOHO. De eis is overdracht van de domeinnaam Soho.nl op basis van deze merkrechten, aangevuld met het feit dat de huidige eigenaar geen legitiem belang zou hebben. Dit laatste wordt onderbouwd door te stellen dat de eigenaar niet ingaat op verzoeken tot contact en tevens er geen website actief is onder de betreffende domeinnaam. 

De domeinnaam Soho.nl is voor het eerst geregistreerd in april 1997 en in handen van de huidige eigenaar sinds juni 2004. De huidige eigenaar voert geen verweer tegen de gestelde claim, zodat de geschillenbeslechter de uitspraak moet baseren op de ingediende eis. De eis wordt getoetst aan de hand van 3 criteria. Dit zijn de volgende cumulatieve vereisten:

1. Domeinnaam is identiek aan handelsnaam of merkrecht of er is sprake van verwarringwekkende overeenkomst.

2. De huidige domeinhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de domeinnaam

3. Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt

In deze procedure is met name de derde eis een obstakel voor de eisende partij. Alleen het feit dat de huidige eigenaar niet reageert en er geen website actief is, is niet voldoende om 'te kwader trouw' vast te stellen. Sterker nog, doordat er geen actieve website is, kun je ook op geen enkele wijze vaststellen dat er op enige manier sprake is van aanhaken bij de merken. Ook de term Soho kan een bredere betekenis hebben dan alleen een door het warenhuis gevoerd merk. 

Op basis van het bovenstaande wordt de vordering van de eiser afgewezen.