Domeinnaam en claim vanuit Amerika (1)

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Domeinnaam en claim vanuit Amerika (1)

Domeinnaam en claim vanuit Amerika

04-08-2019 Door: Domeinmagazijn.nl

Domeinnaam en poging tot kaping.

De eiser is de in USA gevestigde onderneming ZipRecruiter. Het gaat om de domeinnaam Ziprecruiter.nl die in augustus 2014 is geregistreerd door een partij uit China. Deze eigenaar heeft aan de bewuste domeinnaam een PPC website gekoppeld. Dat wil zeggen dat een websitebezoeker allerlei online advertenties ziet op de website, met als bedoeling dat er geld verdiend wordt met clicks. 

De Amerikaanse onderneming is eigenaar van meerdere merkrechten, waaronder het Europese merkrecht op het woordmerk Ziprecruiter. De eisende partij stelt dat de huidige eigenaar geen legitiem belang heeft en de domeinnaam ter kwader trouw heeft geregistreerd. In 2014 was de onderneming Ziprecruiter namelijk al diverse malen in het nieuws geweest, onder meer vanwege een grote financieringsronde waarmee USD 64 miljoen was opgehaald. De huidige eigenaar voert geen verweer tegen hetgeen de eisende partij inbrengt aan stellingen en bewijs. 

In dit geval is duidelijk vast te stellen dat de domeinnaam identiek is aan een handelsnaam- en merkrecht. Ook is vast te stellen dat de huidige eigenaar geen legitiem belang heeft. De domeinnaam is nu niet gekoppeld aan een bona fide aanbod van producten of diensten. Wel is te zien dat de PPC advertenties een verband hebben met de diensten op het gebied van werving en selectie van personeel. De huidige eigenaar profiteert op deze manier van de reputatie van de Amerikaanse onderneming. Tenslotte is er sprake van registratie ter kwader trouw, aangezien de huidige eigenaar op de hoogte had kunnen zijn van de inbreuk op handelsnaam- of merkrecht. Het uitsluitend registreren van een domeinnaam voor wederverkoop is op zich niet verboden, echter wel als het in combinatie is met omstandigheden waaruit duidelijk misbruik van de situatie blijkt. In dit specifieke geval lijkt het een zuiver geval van domeinkaping te zijn. De claim van de eisende partij wordt toegewezen en de domeinnaam moet worden overgedragen.

Op het moment van schrijven, augustus 2019, is er geen website gekoppeld aan de domeinnaam Ziprecruiter. Echter bij SIDN is te zien dat het eigendom van de domeinnaam nu in handen is van de onderneming Ziprecruiter Inc.

Bron: Domjur.