specificaties van ikrijmono.nl

de domeinnaam ikrijmono.nl is te koop!

ikrijmono.nl

Domeinnaam Ik rij mono

De domeinnaam ikrijmono.nl is geregistreerd voor een toekomstig internetproject op het gebied van veilig verkeer. De domeinnaam is ook beschikbaar voor overname. Voor meer informatie over het overnemen van een generieke domeinnaam kun je een mail sturen naar info@domeinmagazijn.nl. Het team van Domeinmagazijn staat voor je klaar.

Domeinnaam Ikrijmono.nl

Om het verkeer in Nederland veilig te houden is het van groot belang dat alle verkeersdeelnemers zich concentreren op de actuele situatie. Concentratie is noodzakelijk om ongelukken te voorkomen en gebruik van de mobiele telefoon is hierbij niet raadzaam. Vandaar dat we in campagnes benadrukken dat je 'mono' bezig moet zijn in het verkeer, dat wil zeggen niet met meerdere zaken tegelijk waardoor je aandacht niet voldoende bij de verkeerssituatie is. 


Prijs:

€ 1400

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief overdrachtskosten.

Meer informatie:

Amber Heering

Roos Reinders

Accountmanager

+31 (0)26 327 40 45


verplicht veld

Koop ikrijmono.nl

We nemen binnen 1 werkdag contact met u op over de verdere afhandeling.