specificaties van bedenkelijk.nl

de domeinnaam bedenkelijk.nl is te koop!

bedenkelijk.nl

bedenkelijk.nl is te koop! Neem contact met ons op voor het overnemen van deze domeinnaam. Binnen 1 werkdag kun je eigenaar zijn van het domein bedenkelijk.nl.

Een goede domeinnaam is de basis voor een succesvolle online campagne. Wij kunnen je helpen met kopen, verkopen en exploiteren van een domeinnaam, neem gerust contact met ons op.

Bedenkelijk.nl kan een site zijn waar de publieke opinie getoetst wordt over alles waar zorgwekkend over gedacht wordt of kan worden. Of het nu politiek, regelgeving, sport of anderzins is, dat maakt niet uit. Als het maar bedenkelijk of dubieus is. We fronsen regelmatig onze wenkbrauwen bij netelige situaties. Te vaak laten we het daarbij, kijken er van weg. Waar zijn de tijden gebleven dat we elkaar er mee confronteren. Dat we onze bedenkelijke zorgen delen. Op bedenkelijk.nl krijg je de gelegenheid om precaire situaties kenbaar te maken, aan de kaak te stellen, meningen te vragen en de gelegenheid krijgen om te toetsen of de gefrontste wenkbrauw terecht is. Een typische web 2.0 kan van toepassing zijn.


Prijs:

€ 250

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief overdrachtskosten.

Meer informatie:

Amber Heering

Roos Reinders

Accountmanager

+31 (0)26 327 40 45


verplicht veld

Koop bedenkelijk.nl

We nemen binnen 1 werkdag contact met u op over de verdere afhandeling.