Disclaimer

Disclaimer

Domeinmagazijn.nl is een onderdeel van Animadverto Investements B.V.


Domeinmagazijn.nl is een onderdeel van Animadverto Investements B.V. en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08117556.


Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Domeinmagazijn.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Domeinmagazijn.nl en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Domeinmagazijn.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Domeinmagazijn.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de sites en domeinnamen van Domeinmagazijn.nl.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

Bescherming persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. De meeste informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

Garanties persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren. De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden van derden aangewend. Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Ruim 1500 namen

Voor elke marketingactie, portal of community